България е в Източно-европейската часова зона (+ 2 часа UTC).