Официалната парична единица в България е български лев (равен на 100 стотинки).