За да закупи апартамент или къща в България, чуждестранния гражданин трябва да притежава документ за самоличност, т.е. валиден паспорт.