България се отличава с мек, умерено-континентален климат, който е изразен в южните региони на страната. Схематично територията на страната може да се разделии на две части: северна и южна. В северната част климатът е континентален, със студена зима. А в южната част преобладава средиземноморския климат. Количеството слънчеви часове от май до октомври е 2 000.