Валута може да се обмени в банки и клонове, които са разположени във всички населени места на страната. При обмяна на валута в банка се изисква документ, потвърждаващ самоличността. Освен това работят голям брой обменни бюра.