Да, разбира се, Можете да посетите България с открита шенгенска виза.