Да, чуждестранен гражданин има правото да закупи поземлен имот в България. От 1 януари 2014 г. е изтекъл срокът на мораториум, според който в рамките на последните 7 години беше забранено да се продават поземлени недвижими имоти на чуждестранни граждани. Тази разпоредба се отнася за граждани на ЕС. Руснаци и граждани на други страни, могат да придобият поземлен имот в България. За това е необходимо да регистрират българска фирма на юридическо лице и да оформят земята на нея.